حسین قنبري احمدآباد

مدرس دانشگاه هنر

آهنگساز،موسیقی شناس و تئوریسین موسیقی

سوابق تحصیلی:

 •  دکتری تاریخ تطبیقی-تحلیلی هنر از دانشگاه تهران ،98.
 • دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی آهنگسازی از دانشگاه تهران ، 92.

 سوابق کاری:

 • عضو کارگروه موسیقی واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 • مدرس دانشگاه هنر
 • مدرس هنرستان عالی هنر (واحد 11).
 • داوری مقالات علمی پژوهشی و علمی تخصصی در پژوهشکده علوم انسانی.
 • کسب مقام سوم در مسابقه آهنگسازی دوئت ویلن-پیانو دانشگاه تهران.

مقالات و کتب تألیفی:

 • انتشار مقاله علمی پژوهشی با عنوان “جستاری بر سازماندهی فواصل  و رویکرد دُدِکافنیک در موسیقی شستاکویچ” در نشریه هنرهای زیبا در دانشگاه تهران.
 • همکاری در انتشار مقاله علمی پژوهشی “رویکرد هارمونیک حنانه، با نگاهی بر قطعه فردوسی“، پذیرفته شده در نشریه هنرهای زیبا.
 • انتشار مقاله با عنوان “آکورد تریستان: نو آوری های هارمونیک واگنر ” در نشریه  تخصصی گزارش موسیقی.
 • همکاری در انتشار مقاله علمی- پژوهشی با عنوان “عناصر آهنگسازی و هارمونی در موسیقی ملیک اصلانیان” در نشریه نامه هنر.
 • همکاری در انتشار مقاله علمی- پژوهشی با عنوان “فرم، ژانر، هارمونی در توکاتا اثر شاهین فرهت” در نشریه هنرهای زیبا.
 • انتشار کتاب در زمینه فلسفه هنر امکان و ضرورت هنر اسلامی: نقد و بررسی دیدگاه سنت گرایان، انتشارات نگاه معاصر.
 • انتشار کتاب با عنوان قدرت معنایی  و ساختار: خوانشی از اندیشه های فوکوآ آلتوسر و گرامشی، انتشارات نگاه معاصر.

سوابق آهنگسازی:

ساخت قطعات مختلف از  جمله سمفونی در چهار موومان؛ کنسرتینو برای پیانو؛ دوئت ویلن- ویولا؛ دوئت ویلن-پیانو؛ دوئت برای فلوت- پیانو؛ تریو پیانو-ویلنسل – ویلن؛ کویینتت پیانو؛ کوارتت برای ویلن- پیانو- ویلنسل- کلارینت؛ تریو برای فلوت، ویلنسل و پیانو؛ کویینت بادی چوبی؛ سونات برای پیانو سولو؛ کوارتت ترومبون؛ سونات و پاساکالیا برای کوراتت زهی؛  قطعات مینیاتور برای پیانو و…