پندار پارسی

مدرس دانشگاه هنر

نوازنده و مدرس ویولن

سوابق تحصیلی:

 • دانش‌آموخته ی هنرستان موسیقی دختران تهران و مقطع کارشناسی رشته‌ی نوازندگی ویولن از هنرستان عالی.
 • دیپلم اول و دوم نوازندگی ویولن از کنسرواتوار Joseph-Mathias-Hauer  شهر وینرنویشتات در اتریش.
 • شرکت در فستیوال Allegro-Vivo در اتریش در سالهای 2004, 2005 و 2010.

سوابق اجرایی و صحنه‌ای:

 • عضو آنسامبل کاروان (نوازنده ویولن و ویولا) از سال 96 تاکنون.
 • عضو آنسامبل آواک نو ( نوازنده ویولن) از سال 94 تاکنون.
 • کنسرت مایستر ارکستر کر تهران از سال 90 تاکنون.
 • کنسرت مایستر ارکستر نیلپر از سال 91 تا 96.
 • عضو فیلارمونیک جوانان وین از سال 2008 تا 2011.
 • عضو ارکستر کنسرواتوارJoseph-Mathias-Hauer  اتریش از سال 2006 تا 2010.
 • عضو ارکستر سمفونیک تهران از سال 80 تا 86.

ضبط و دیسکوگرافی:

 • ضبط موسیقی از آهنگسازان معاصر ایرانی.
 • ضبط سمفونی شماره پنج مالر با فیلارمونیک جوانان وین در سال 2010.