دوره همنوازی پیانو (آکومپانیمان)

 

اهداف: در این دوره پیانیست ها با مهارتهای لازم برای ارتقا سطح کیفی همنوازی آشنا می شوند. سپس برای پی بردن به جایگاه و اهمیت موسیقی مجلسی و آوازی به بررسی زیبایی شناسی تاریخی، سبک ها و رپرتووار های متنوع دوره های موسیقی می پردازند.

در این دوره ها بر  روی موارد زیر تمرکز می گردد.

موسیقی مجلسی

 • اهمیت و لزوم موسیقی مجلسی برای پیانیست ها، آشنایی با مهارت های لازم برای همنوازی.
 • چگونگی تعامل مشترک در موسیقی مجلسی.
 • مهارت های شنیداری در موسیقی مجلسی.
 • آماده سازی قبل از تمرینات در موسیقی مجلسی.
 • هایدن و موزارت: ابداع و گسترش زبان موسیقی مجلسی.
 • بتهوون: جایگاه تریو و موسیقی دراماتیک.
 • شوبرت: تثبیت رومانتیسیم و آشنایی با استایل وینی.
 • شومان، مندلسون، برامس: گسترش ساختار و هارمونی در زبان موسیقی مجلسی.
 • دورژاک، اسمتانا، بارتوک، کودای:  ناسیونالیسم.
 • دبوسی، راول: امپرسیونیسم نو آوری در مد، ریتم و بافت،در رنگ صدا و رهایی از قید و بند ها.
 • بارتوک ، بریتن: موسیقی فولکلور.
 • شوئنبرگ، برگ، وبرن: مکتب دوم وین، سریالیسم، پلی تونالیته و پلی ریتمیک.
 • استراویسکی، هینمدمیت و شوستاکوویچ: نئوکلاسیسم.

   


  موسیقی آوازی(لید)

 • ارتباط متن و موسیقی.
 • موتسارت و بتهوون : شروع سنت لید.
 • شوبرت ، شومان، برامس : جایگاه شعر در دوران رومانتیک.
 • ریچارد اشتراوس، هوگو ولف، مالر: توازن نوین موسیقی و کلام.
 • شوئنبرگ و وبرن: نگاهی نو به سنت لید.
 •  پیش نیاز: آشنایی با رپرتووار پیانو و تجربه همنوازی موسیقی مجلسی

 

توضیحات رپرتووار:

 • برای تسریع جستجو، رپرتووار بر اساس سازها طبقه بندی شده است.
 • رپرتووار بصورت متنوع و گسترده انتخاب شده تا مخاطبان بیشتری را پوشش دهد.
 • آنسامبل ها فقط برای دئو سازها با پیانو و تریو پیانو انتخاب شده اند،‌ چون احتمال تشکیل گروه ها های بزرگتر و شرکت آنها در مسترکلاس کمتر می باشد.
 • در هر جلسه توضیحات و سمینار مرتبط با سبک و زیبایی شناسی هر دوره حتی المقدور بر اساس رپرتووارهای هنرجویان انجام می پذیرد.

 

 

 

 

گالری تصاویر