فرم موسیقی

هدف دوره:

دوره آموزشی فرم موسیقی با هدف آماده سازی هنرجویان از نظر عملی و نظری برای درک زیر بنای تمام فرم‌های موسیقی، مطالعه فرم‌های کوچک و اجزای کوچکتر (جمله، فراز، موتیف و سوب موتیف) شکل گرفته است؛ بطوریکه هنرجویان بتوانند اجزای ملودی یا تم را در آثار آهنگسازان تشخیص دهند و قطعه‌ی مورد نظر را به خاطر بسپارند. بدین منظور در کلاس مثال‌های شنیداری و دیداری از آثار آهنگسازان کلاسیک و رمانتیک ارایه و تحلیل می‌شوند.