هارمونی کاربردی

مدرس: حسین قنبری
طول دوره: 16 جلسه
زمان: پنجشنبه ها
زمان شروع:  خرداد 1400
هدف:

دوره‌ی هارمونی کاربردی با هدف آماده‌سازی هنرجویان جهت تحلیل قطعات مربوط به دوران باروک تا رمانتیک و هارمونی‌گذاری برای خط ملودی و باس است. تمرکز این دوره بیش از خطاهای هارمونی بر روی مسائل تحلیلی و تسلسل درجات است.علم موسیقی وابسته به مهارت هارمونی است.

 

 

ثبت‌نام