تئوری موسیقی برای کودکان

هر سازجنبه های پنهانی دارد که در کنار تمرین اگر قواعد موسیقی را نیز بدانیم سرعت پیشرفت چندین برابر خواهد شد.
بنا براين آشنايى با تئورى موسيقى و ريتم ، به نوازنده اين امكان را مى دهد تا ارتباط ملموس ترى با مفاهيم بكار رفته در تمرينات و قطعات برقرار كند و به كمك اين ارتباط هدفمندتر وبا شناخت بهتر تمرين خود را آغاز كند و به پايان رساند.

به واقع آشنايى با تئورى موسيقى نقش بسزايى در نحوه تمرين ساز شامل Warm up(گرم كردن)،‏Scales(گام ها)،Arppegio(آرپژ)،Etudeو Pieces دارد.

آشنايى با تئورى موسيقى ، آشنايى با مفاهيمى چون :مفاهيم مربوط به تمپو، ريتم، ديناميك ، آشنايى با اصطلاحات موسيقايى،آشنايى با فواصل وشناخت گام ها ماژور و مينور و تشخيص تناليته اتوود يا قطعه و بكارگيرى عملى اين مفاهيم در كلاس براى درك و شناخت صحيح از موسيقى از اهداف برگزارى اين دوره است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ی 66967622-021 تماس بگیرید و یا از طریق فرم تماس اقدام کنید.