چهاردهمین جشنوارۀ ملی موسیقی

دریافت فراخوان و نتهای این دوره از طریق لینک های زیر:

نحوۀ برگزاری مرحلۀ نهایی چهار دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان

فراخوان
ویولن
ویولا
ویولنسل
پیانو
گیتار
ابوا
فلوت

موسسه نماد برگزار کننده کلاسهای آنلاین آمادگی شرکت در چهاردهمین جشنوارۀ ملی موسیقی  می باشد.  برای ثبت نام  می توانید از قسمت در خواست کلاس اقدام کنید  و گزینه “درخواست کلاس آنلاین (اسکایپ)” را انتخاب کنید.