تحلیل آثار شنیداری

 لحظه ای که برگه های داغ نت را که تازه از داخل پرینتر خارج شده اند در دست داریم و با شوق و لذت به طرف پایه نتمان میشتابیم، گاه این جمله در سرمان میپیچد: ” حال آنچه را نیاز داشتم در دست دارم.” اما در بسیاری از مواقع دوام این جمله بسیار کوتاه است. در روز دوم یا سوم تمرین ما میمانیم و صفحات نتی پُر از ابهامات و ناشناخته ها!
ساز را با ناامیدی کنار میگذاریم و به فکر فرو میرویم. ایراد کار کجاست؟
در بسیاری از مواقع مسیر نزدیک شدن به یک متن موسیقیایی و دستیابی به یک تفسیر قابل ارائه از لحاظ زیبایی شناسی را نه در خود متن، که در خارج از آن میتوان یافت. چه بسیار دفعاتی که مطالعه ی متنی از میان نامه های یک آهنگساز یا دستنوشته های او در دوران ساخت اثری، یا اشاره ای مختصر ولی روشنگر در رساله ای و یا کشف و تطبیق شباهت های ساختاری بین دو اثر موسیقایی برای ما بسی راه گشا تر و مفید تر از ساعت ها تمرین بی وقفه واقع شده و ما را به سمت یافتن صوتی زیباتر و تفسیری معنادارتر هدایت میکند.
یکی از موهبت های بزرگی که در عصر حاضر همواره در دسترس ماست و حاوی خالص ترین شیوه ی دریافت تفسیر متن های موسیقایی ست، ضبط های صوتی ست که به لطف رشد بی وقفه ی تکنولوژی هر ساله شاهد محصولات باکیفیت تر و ایجاد امکانت متنوع تری برای دسترسی به آنها هستیم و البته گاه تنوع و گوناگونی شان برای فردی که همچنان به دنبال یافتن هویت شنیداری مستقل و بهره بردن حداکثری از ضبط های موجود است، کمی گیج کننده می شود.
هدف از متن های زیر، ارائه ی پیشنهادهای شنیداری متفاوت از قطعاتی مشخص و اشاره های مختصری به ویژگی های هر اجراست. چه بسا این رویکرد منجر به تقویت توانایی های شنیداری نوازندگان شده و کمکی باشد برای یافتن سلیقه های شخصی و هویت موسیقایی که ویژگی حیاتی و وجه تمایز نوازندگان حساس می باشد.

فهرست آثار