سازهای زهی

ستاره بهشتی 

مدرس و نوازنده ویولن و ویولا

ایمان فخر 

مدرس و نوازنده ویولن 

پندار پارسی

مدرس و نوازنده ویولن 

بابک کوهستانی 

مدرس و نوازنده ویولن و ویولا 

اشکان عقبایی 

مدرس و نوازنده گیتار کلاسیک 

میثم ترکیان 

مدرس و نوازنده ویولن 

نوید حمیدی

مدرس و نوازنده ویولنسل

امیرحسین نوروز ناصری 

مدرس و نوازنده ویولن

مبانی و علوم آهنگسازی

حسین قنبری 

مدرس علوم آهنگسازی
و مبانی موسیقی

محمدرضا تفضلی

آهنگساز و مدرس علوم آهنگسازی
سازهای بادی

یاسمن کیمیاوی 

مدرس و نوازنده  ابوا

ناهید موفقی

مدرس و نوازنده فلوت

فرهود بیگلر بیگی 

مدرس و نوازنده ریکوردر
پیانو

بابک پاکزاد

مدرس و نوازنده پیانو 

هستی صفائی

مدرس و نوازنده پیانو

محمدهادی یوسفی 

مدرس و نوازنده پیانو
موسیقی کودک

محمد انصاری

مدرس ویولن کودک و نوازنده ویولن

طاهره یونسی

مدرس موسیقی نقاشی